Hoogzit voor roofvogels

Om onze poezen een beetje hulp te geven met het in toom houden van de muizenpopulatie op ons landgoed hebben we de hulp ingeroepen van roofvogels.

Er zitten buizerds in het bos en af en toe vliegt er een valk rond. Erg mooi om te zien (en horen). Vaak zitten ze op de weidepalen of in de bosrand. Dan zijn ze lastig te spotten.

Om de roofvogels een beter uitzicht te geven op de muizen en ons beter zicht op de roofvogels heb ik een dode eik een nieuwe bestemming gegeven.

De eerste gebruiker was een torenvalk. Vanaf de paal vliegt hij uit en zweeft boven het weiland om als hij geen succes heeft weer terug te keren.

Ook een buizerd heeft de paal inmiddels ontdekt.

Vaak 's ochtends vroeg is de paal bezet.